Hukuk Bilgeleri Heyeti (Tüzük m.32)

1-Prof. Dr. Ali Akyıldız
2-Emin Akoğuz
3-Hüseyin Ayan
4-İbrahim İlkyaz
5-Kadir Yurdasucu
6-Salih Çelen
7-Sedat Aksakallı
8- Prof. Dr. Vahit Doğan
9-Vedat Bacanlı
10-Yıldırım Ak