Türk Hukuk Enstitüsü İzmir Şubesinin 04.06.2016 tarihinde genel kurulu yapıldı

Türk Hukuk Enstitüsü İzmir Şubesi’nin 04.06.2016 Tarihli Genel Kurulu yapılmıştır. Delegelerin teveccühü ile Av.Fatih ŞİMDİ Şube Başkanı seçilmiştir. Türk Hukuk Enstitüsü İzmir Şubesi Yönetimine başar