Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi AİHM karar çevirileri, AİHM web sitesinde yayınlandı.

Türk Hukuk Enstitisü Dergisinde yayınlanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkçe çevirileri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi web sayfasında Türk Hukuk Enstitisü adına yayınlanmıştır.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169525http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169526http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169527http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169528