Yargı camiasının tarafsız ve bağımsız mensuplarının yanındayız

Basın-yayın organlarında, HSYK ve yargı camiası ile ilgili olarak bazı haberlerin yayınlandığını, bu yolla, bağımsız ve tarafsız yargı mensuplarının asılsız ve mesnetsiz iddialarla töhmet altında bırakıldığını müşahede etmekteyiz.

Yakın zamanlarda, ülkemizin bir takım hukuk dışı örgütlenmelerin tahakkümü altına sokulduğunu büyük bir üzüntü içinde idrak ettik. Yine bu yapılanmaların devlet kurumlarını yıpratma ve anayasal düzeni baskı altına alma amaçlı faaliyetleri de herkesin malumudur.

Bununla birlikte, sahte şikâyet ve asılsız ihbarlarla açılan soruşturmalar, sahte delillerle, yürütülen soruşturmalarla yaşanan mağduriyetler, toplum vicdanını kanatmıştır. Hukukun üstünlüğü ilkesi masumiyet karinesi ayaklar altına alınarak, kişilik haklarına yapılan saldırılar, telafisi mümkün olmayan zararlar doğurmuştur. Adaletin, mülkün temeli olduğu ilkesi hiçe sayılmış, yargı yıllarca hukuk dışı örgütlenmelerin silahı olarak kullanılmıştır.

Bugün, aynı hukuk dışı örgütlenmelerin, asılsız ve mesnetsiz iddialarını, hukuka ve ahlaka aykırı bir biçimde sadece devleti ve milleti için mücadele eden değerli yargı mensuplarına yönelttiğini üzüntü içerisinde gözlemlemekteyiz.

Üzülerek ifade etmek gerekir ki, ülkemizde yüreğindeki memleket sevgisini gerek sözleriyle, gerek duruşuyla açığa vurmanın her zaman bir bedeli olmuştur. Görülmektedir ki bir takım hukuk dışı örgütlenmeler, HSYK 2. Daire Üyesi Sn. Ramazan KAYA’yı menfur ve habis emelleri önünde engel olarak görmektedirler.

Türk Hukuk Enstitüsü, yargı mensupları aleyhine girişilen, asılsız ve mesnetsiz teşebbüslere karşı sürdürdüğü tavizsiz duruşunu korumaya ve devam ettirmeye kararlıdır. Türk hukukunun milli ve demokratik hukuk devleti ruhuna uygun bir bütünlükle geliştirilmesini şiar edinen Türk Hukuk Enstitüsü, dün olduğu gibi bugün de, yargı camiasının tarafsız ve bağımsız mensuplarının yanında olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türk Hukuk Enstitüsü