TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ GENEL KURUL İLANI

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği’nin olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 28.04.2019 tarihinde yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 05.05.2019 tarihinde saat 11.00-15.00 arasında ATO Meclis Salonunda yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 
Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.
 
YÖNETİM KURULU
 
 
GÜNDEM:
1 Açılış
2 Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması
3 Yönetim ve Denetim kurullarının faaliyet raporlarının okunması 
4 Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ibrası
5 Geçici Bütçenin görüşülmesi
6 Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi
7 Genel Merkez İstişare Heyetinin seçimi
8 Yeni şube açılması konusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki     
verilmesi
9 Dilek ve temenniler
10 Kapanış.

0123movie.net