Künye

Türk Hukuku Enstitüsü’nün Resmi Web Sitesi’dir.

Sahibi

Türk Hukuk Enstitüsü Adına

Genel Başkan

Av.Tarkan Toper