22. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI

Sosyal Medyada Paylaş

22. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği’nin 22. Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 07.08.2021 tarihinde, saat 12.00’da Ankara Alegria Business Hotel’de yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 14.08.2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1. Açılış
2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması
3. Yönetim ve Denetim kurullarının faaliyet raporlarının okunması
4. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ibrası
5. Geçici Bütçenin görüşülmesi
6. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Genel Muhasip seçimi
7. Genel Merkez İstişare Heyetinin seçimi
8. Yeni şube açılması, kapatılması ve temsilcilikler verilmesi konusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış

DİĞER

Burs Başvurusu

Türk Hukuk Enstitüsü

2023 GENEL SEÇİMLERİ’NE DOĞRU SANDIK GÖREVLİLERİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

2023 Genel Seçimleri için hazırladığımız sandık görevlileri bilgilendirme kitapçığını...

BARO SEÇİMLERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Ekim ayı içerisinde yasal zorunluluk gereği tüm barolarda Genel...

Türk Hukuk Enstitüsü Burs Başvurusu

  İstenen Evraklar Transkript (1. sınıflar için öğrenci belgesi yeterli) ...

TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ GENEL MERKEZİ BASIN AÇIKLAMASI – 21 Temmuz 2022

Irak kuzeyindeki Duhok kentinde yapılan saldırı sonrası 8 kişinin...