Türk Hukuk Enstitüsü

Yönetim Kurulu

Cemil Yavuz Aksu

Genel Başkan

Fazıl Çağrı Kuş

Ümit Altınordu

Nizameddin Kocabey

Gökberk Osmanağaoğlu

Abdulaziz Sekban

Kağan Kızılarslan

Zekeriya Ozan Polat

Dr. Elif Yılmaz Furtuna

Hatice Betülay Himoğlu

Hasan Durmaz

Murat Emre Güner

Arş. Gör. Halil Alperen Işık

Elif Yılmaz Ermiş

İlhan Kara

Sinan Küçükler

Ayşegül Güney