İzmir Barosunun Açıklamalarına Karşı Kamuoyu Açıklaması

Sosyal Medyada Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu açıklamalar hakkında İzmir Barosu Başkanlığı tarafından haddini aşan beyanatta bulunulmuştur.

Öncelikle yazının girişindeki sözden de anlaşılacağı üzere İzmir Barosu Başkanlığı avukatların temsilcisi olmaktan çok siyasi ve ideolojik bir güruhun sözcüsü olmaya heves etmektedir.

Yarım asrı geçkin süredir ömrünü Türk Milliyetçiliği ve Türk Devletine adayan, buna mukabil de Türk Milleti nazarında büyük bir teveccüh ile karşılık bulan Sayın Bahçeli’nin açıklamaları arasında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ya yönelik kelime ve açıklamalar aramak olsa olsa akıl tutulmasının, planlı bir karalama kampanyasının ürünüdür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğu tartışmasızdır. Anayasamızın 25. ve 26. maddelerinde herkesin düşünce ve kanaat hürriyetine sahip olduğu, milli güvenlik ve kamu düzeninin aleyhine olmamak kaydıyla bireylerin düşüncelerini dile getirebileceği hüküm altına alınmıştır. Sayın Devlet Bahçeli’nin millet ve devlet için dile getirdiği ifadeler bizatihi Türk milletinin sesidir.

23 Nisan’ın 100. yılında PKK’nın siyasi uzantılarıyla aynı masada oturan, onları yöneticisi yapan yani devleti ve milleti kurumsal olarak aşağılama hadsizliğinde bulunan İzmir Barosu Başkanlığı’nın bugün Sayın Devlet Bahçeli’ye yönelik ithamları hamilerine hoş görünme çabasıdır.

İzmir Barosu Başkanlığı yönetimini ele geçirmiş bir takım devlet düşmanları söz konusu Türk karşıtlığı olunca düşünce hürriyetinin Anayasal güvence altında olduğunu savunurken, Türk Devletinin bekası adına açıklamalar yapan, Anayasa Mahkemesi’nin yapısal sorunları yanında karar ve tutumlarıyla terör unsurlarına cesaret verdiğine yönelik görüşlerini bildiren milyonlarca oy almış TBMM’de grubu bulunan bir siyasi parti Lideri olan Sayın Devlet Bahçeli’nin demokratik bağlamda eleştirileri için savcılar göreve çağrısı riyakarlığın ve suret-i haklarının tezahürüdür.

Hukuk sistemimizin daha güçlü olması için Anayasa ve alt metinlerinin istişareler ile değiştirilmesi noktasında tek adres olan TBMM’de köklü bir siyasi geleneğe sahip, tarihten aldığı tecrübe, milletin vermiş olduğu yetki ile milli hassasiyetler çerçevesinde durum tespitinde bulunulmasının ve çözüm önerilerinin dile getirilmesinin hukuka aykırılık içeren bir tarafı bulunmadığı açıktır.

İzmir Barosu Başkanlığı’na tavsiyemiz siyasi konularda ön almak, haddinin ve görev alanı aşan açıklamalar yapmak yerine avukatların yaşadığı sorunlarla hemhal olmaları, Avukatlık Kanunu’nun kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmeleri tavsiyemizdir.

Son olarak boş kafadan dolu söz çıkmayacağını biliyor, her lafa verilecek cevabımız olsa da sözün özünden kopmamak için lafı kimin söylediğine bakmakla yetinmeyi şimdilik yeterli gördüğümüzü belirtmekle birlikte hukuktan çok siyasete meyleden bu açıklamaları milletimizin takdirine bırakıyoruz.

DİĞER

Burs Başvurusu

Türk Hukuk Enstitüsü

2023 GENEL SEÇİMLERİ’NE DOĞRU SANDIK GÖREVLİLERİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

2023 Genel Seçimleri için hazırladığımız sandık görevlileri bilgilendirme kitapçığını...

BARO SEÇİMLERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Ekim ayı içerisinde yasal zorunluluk gereği tüm barolarda Genel...

Türk Hukuk Enstitüsü Burs Başvurusu

  İstenen Evraklar Transkript (1. sınıflar için öğrenci belgesi yeterli) ...

TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ GENEL MERKEZİ BASIN AÇIKLAMASI – 21 Temmuz 2022

Irak kuzeyindeki Duhok kentinde yapılan saldırı sonrası 8 kişinin...